MIMA

FR : Musée de la Culture 2.0.

Le Millennium Iconoclast Museum of Art est dédié à l’art actuel. Aujourd’hui, les artistes communiquent directement avec le public, sans l’aide d’intermédiaires. Internet a redéfini notre société, donnant toujours plus de voix aux subcultures. L’art urbain est ainsi devenu un mouvement majeur, porte-parole d’une culture cosmopolite et décloisonnée. Au travers des œuvres de Parra, Swoon, Faile, Todd James et de multiples expositions temporaires, le MIMA vous raconte l’histoire de cette Culture 2.0. Nous avons donc mis l’accent sur des luminaires efficaces au design simple. General lighting renforcé de spot d’accentuation RAAT avec LED SORAA pour un rendu des couleurs optimal.

NL : Cultuurmuseum 2.0.

Het Millennium Iconoclast Museum of Art is gewijd aan hedendaagse kunst en tegenwoordig communiceren kunstenaars rechtstreeks met het publiek, zonder tussenkomst van tussenpersonen. Het internet heeft onze samenleving opnieuw gedefinieerd en geeft steeds meer stemmen aan subculturen. Stedelijke kunst is daarmee een grote beweging geworden, woordvoerder van een kosmopolitische en open cultuur. Via werken van Parra, Swoon, Faile, Todd James en meerdere tijdelijke tentoonstellingen vertelt MIMA het verhaal van deze Cultuur 2.0. We hebben ons gericht op efficiënte verlichting met een eenvoudig ontwerp. Algemene verlichting versterkt met RAAT-accentspot met SORAA LED voor optimale kleurweergave.

ClientWallwood I SYNERGY INTERNATIONAL architectServicesLedealight | Raat | Soraa | BiltonYear2016Linkwww.mimamuseum.eu

Privacy Preference Center