Macadam Gallery

FR : Située dans le quartier des Marolles, dans le centre historique de Bruxelles, la galerie présente une sélection d’artistes contemporains dont l’identité est constituée par un réel engagement dans le fond et la forme. Guidé par des artistes mobilisés autour d’une pratique de l’expérience du voir, Damien Gard oriente le projet de sa galerie vers la découverte de nouvelles façons de créer et de connaître l’art aujourd’hui.

NL : Gelegen in de Marollenwijk, in het historische centrum van Brussel, presenteert de galerij een selectie van hedendaagse kunstenaars wiens identiteit bestaat uit een echte toewijding aan inhoud en vorm. Geleid door kunstenaars die rond een praktijk van het zien zijn gemobiliseerd, leidt Damien Gard het project van zijn galerij naar de ontdekking van nieuwe manieren om kunst te creëren en te kennen.

ClientMacadam GalleryServicesSoraa, Raat, BiltonYear2015Linkmacadamgallery.com

Privacy Preference Center