Maison de repos Saint-Ignace

FR : Saint-Ignace est une maison de repos pas comme les autres. C’est une maison de repos qui essaye d’encourager les échanges inter-générationnels et qui accorde une importance particulière au respect des convictions philosophiques et religieuses des résidents. Saint-Ignace propose des activités adaptées à chacun.

NL : Saint-Ignace is een rusthuis als geen ander. Het is een rusthuis dat intergenerationele uitwisselingen probeert aan te moedigen en dat bijzondere waarde hecht aan het respecteren van de filosofische en religieuze overtuigingen van de bewoners. Saint-Ignace biedt activiteiten die voor iedereen zijn aangepast.

ClientWattsonServicesTromilux, Raat, TrevosYear2019Linkwww.wattson.be

Privacy Preference Center